Tradycyjne rzemiosło na pograniczu polsko-czeskim: film promocyjny

Prezentujemy film promocyjny, dokumentujący projekt ”Tradycyjne rzemiosło na pograniczu polsko-czeskim”. W ramach transgranicznego projektu zrealizowaliśmy cykl 15 warsztatów tradycyjnego rękodzieła w dziedzinach takich jak: warsztaty w dziedzinach takich jak: jubilerstwo, wiklina, tkactwo, ceramika oraz makrama.

W projekcie wzięło udział ponad 300 uczestników z Polski oraz z Czech.

Film zrealizowany został przez stację Bizoń TV.

Celem projektu jest pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko – polskiego oraz wzmocnienie wzajemnego zaufania i wspólnej tożsamości mieszkańców euroregionu poprzez organizację warsztatów tradycyjnego rzemiosła dla polskich i czeskich uczestników.

Projekt sprzyja nawiązywaniu nowych relacji sąsiedzkich, promuje również wspólne wartości. Poprzez łączenie kultur i tradycji dwóch narodów tworzy silny wpływ transgraniczny. Poprzez działania, zaplanowane w projekcie uczestnicy nabyli nowe umiejętności, rozwinęli talenty oraz pasje. Wartością dodaną jest także integracja mieszkańców pogranicza. Po zakończeniu projektu współpraca z czeskim partnerem – Muzeum Tkactwa w Trutnovie jest kontynuowana w ramach projektu pt. ”Sztuka bez granic. Poszukiwanie wspólnych źródeł. Polsko-czeskie spotkania warsztatowe”.

Projekt ,,Tradiční řemeslo na polsko-českém pohraničí’’ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Interreg  Česká republika – Polsko 2021-2027 prostřednictvím Euroregionu Nysa.

Projekt „Tradycyjne rzemiosło na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Skip to content